FDE cept1obukaPosle duže apstinencije u obuci operatora za CEPT1 kategoriju 9.10.2014. smo ponovo započeli sa obukom operatora. Ovaj put izbor je pao da se obuka obavlja u osnovnoj školi "Milan Rakić" u prigradskom naselju Rudanka gdje je svojevremeno osnovnu školu završio i E77AR.
U razgovoru  sa direktorom i pomoćnikom direktora dogovoreno je da jednom sedmično obuku drže članovi radio kluba Doboj (teoretski i praktični dio), a jednom sedmično obuku (vježbe) će držati pomoćnik direktora Miladin Vidaković koji je ujedno i sam polaznik nastave.


Škola se obavezala da obezbijedi prostoriju gdje će biti smještena radio-stanica, a jednu KT radio stanicu će obezbijediti radio klub.
Na predavanja dolazi 14 kandidata uzrasta sedmog razreda, pa se nadamo da će oni koji završe obuku biti jezgro za budući rad na duže vrijeme u novoj sekciji kao i kadar za obučavanje novih radio operatora.
Obuka za morze kod se obavlja po Koch metodu, software je G4FON, a svi koji imaju android telefone su sebi instalisali i IZ2UUF trenažer.


E77AR za svaki teoretski dio časa uradi power point prezentaciju, tako da se obuka odnosno vježbe mogu i individualno održavati.

Informacija: RK "Doboj"