Ekipa Radio kluba “Kozara” radiće aktivaciju WWFF-E7FF-0002 u nedjelju 05.02.2017. godine u periodu od 08:00 do 15:00 časova po UTC, odnosno od 09:00 do 16:00 časova po lokalnom vremenu. Lokacija antenskog sistema i opreme će biti u neposrednoj blizini spomenika na Mrakovici, kako bi na najbolji način promovisali simbol i zaštitni znak Nacionalnog parka “KOZARA” u čitavom svijetu.
Pored WWFF-E7FF-0002 aktivacije, planiran je klasičan rad na svim HAM frekventnim opsezima tako da i posjetioci Nacionalnog parka “KOZARA” mogu čuti i vidjeti na koji način prijedorski radioamateri uspostavljaju veze sa čitavim svijetom.

Ukoliko tehnički uslovi budu dozvoljavali dio aktivnosti moći ćete gledati uživo na Facebook stranici kluba https://www.facebook.com/e73jhi/
i Youtube kanalu https://www.youtube.com/channel/UCLZlDOrgahQYyj4E1K3o5jw .

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru Draganu Romčeviću i radnicima Nacionalnog parka “KOZARA” koji su nam omogućili da ovu aktivnost radimo iz memorijalne zone parka.
Informacija: Jovica Knežević, E73JO