Dana 17.02.2017. godine Radio klub Kozara u Prijedoru je održao redovnu izbornu Skupštinu. Skupštini je prisustvovalo 26 članova kluba. Predsjednik RK Kozara Jovica Knežević (E73JO) je podnio Izvještaj o radu za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine, Finansijski izvještaj za 2016. godinu, Plan i program rada RK Kozara za 2017. godinu i Izvještaj o aktivnostima RMZO tima. Sve izvještaje i planove Skupština je jednoglasno usvojila.
Za predsjednika RK Kozara predložen je dosadašnji predsjednik Jovica Knežević (E73JO), kome je Skupština jednoglasno ukazala povjerenje da predstavlja i bude na čelu ovog kluba i naredne četiri godine. Za potpredsjednika RK Kozara izabran je Darko Bosančić (E73AI), a  Skupština je izabrala i članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Disciplinske komisije. Takođe na Skupštini su imenovani Rukovodioci primo-predajne sekcije, konstruktorske sekcije i računarske sekcije RK Kozara. Predsjednik RK Kozara je uručio dvije Zahvalnice za doprinos u radu RK Kozara svojim članovima, Zoranu Petriću (E73RS) i Ognjenu Vukiću (E78JPO).
Informacija: Jovica Knežević (E73JO)
e73jhi_skupstina_2017_1.jpg e73jhi_skupstina_2017_2.jpg e73jhi_skupstina_2017_3.jpg

e73jhi_skupstina_2017_4.jpg e73jhi_skupstina_2017_5.jpg