RMZO tim E73JHI je angažovan 16.05.2017. godine na osnovu Člana 12. Pravilnika o aktiviranju i radu tima radio mreže za opasnost RK “KOZARA“, a u svrhu obezbjeđenja komunikacija za „XXIV Međunarodne ulične trke Prijedor 2017“. Koordinator aktivnosti i odgovorni operater je bio Ognjen Vukić (E73EP).  Ovoj akciji RMZO tima dodijeljeno je skraćeno ime „GRAD 2017“.


Zbog ukazane potrebe, a u skladu sa Članom 11. Pravilnika o aktiviranju i radu tima radio mreže za opasnost RK „KOZARA“ RMZO tim je ovu akciju realizovao u proširenom sastavu.  Komunikacija je vršena na simpleks kanalu S17 malom snagom.

Članovi RK “Kozara” koji su učestvovali u ovoj akciji su:
Joco (E73JO), Darko (E73AI), Zoka (E73RS), Radenko (E73KI), Peđa (E73EPD), Vedran (E73EPD/P), Miloš (E77CTR), Darko (E78DLL), Nikola (E76NIK) i Vedran (E78ISU).
E73JHI_trka_2017_1.jpg E73JHI_trka_2017_2.jpg E73JHI_trka_2017_3.jpg

E73JHI_trka_2017_4.jpg E73JHI_trka_2017_5.jpg E73JHI_trka_2017_6.jpg

E73JHI_trka_2017_7.jpg E73JHI_trka_2017_8.jpg


Informacija: Jovica Knežević, E73JO

Youtube prilog https://www.youtube.com/watch?v=UPSeSQCDeos