Radio klub "Kozara" Prijedor je juče (16.05.2019.) organizovao radioamaterski sked povodom Dana Grada Prijedora. Sked je organizovan na repetitoru R5 Kozara i Echolinku povezanom na njega, DMR TG2180120 (E73EPD) i na kratkom talasu 20m SSB.
Ovom prilikom se zahvaljujemo svim kolegama koji su se javili. Napominjemo da je bilo planirano raditi sked i na lokalnom repetitoru RV46, ali to nismo radili, jer su ga pored ostalih službi zaštite i spasavanja koristile i Oružane snage BiH u sklopu aktivnosti odbrane od poplave na području Grada Prijedora.
 
Info: Vukelić Ognjen, E73EP