Obavještavamo  radioamatere  koji  koriste  magistralni repetitor E79VDO, R6-Doboj,  da je došlo do havarije  na  anteni repetitora.  Antena je demontirana dana 8.3.2016.g. i biće pokušana  reparacija.  Ukoliko  reparacije  ne  uspije  biće potrebno nabaviti novu antenu. Odavno je tražena i zamjena koaksijalnog kabla pa se nadamo da će se i to  uskoro desiti.

Nastojaćemo  da  što  skorije  privremeno postavimo neku drugu antenu kako bi R6 bio u kakvom takvom servisu.
r6dobojant2

      Na slikama polomljena antena, E77AR i E74WAT nakon demontaže iste.

Informacija: Zdravko, E77AR