Ekipa RK "Starina Novak" Pale u sastavu Igor - E73E, Željko - E73ZZ i Mirko - E78DAK   6. jula izvršila je defektažu kvara na magistralnom repetitoru R7 Trebević i tom prilikom je uočeno da je antena oštećena usled djelovanja nepoznate mehaničke sile koja je antenu prelomila.  Izvršena je privremena popravka polomljene antene, dok se ne obezbjedi zamjenska antena ili na postojećoj anteni oštećena košuljica adekvatno zaštiti.

r7_trebevic_2016_1.jpg rem_r7_trebevic_2016_0.jpg rem_r7_trebevic_2016_1.jpg

rem_r7_trebevic_2016_2.jpg rem_r7_trebevic_2016_3.jpg rem_r7_trebevic_2016_4.jpg

rem_r7_trebevic_2016_5.jpg