KT takmičenje "CQ Vojvodina 2019" u organizaciji RK YU7GMN "RK Mužlja" i YU7BPQ "RK Novi Sad" će se održati u petak 18.10.2019.g. sa početkom u 1700 UTC do 1800 UTC na 80m.
Detaljna pravila se mogu pogledati na linku http://radiosport.yu1srs.org.rs/HF/razno/CQV-SRB-2019.pdf