Krenulo je lagano “zagrijavanje” magičnog banda. Da bi unaprijedli svoje aktivnosti na 50 MHz i 144 MHz, Radio klub “Trebinje” - E73DPR i Radio klub “Doboj” - E73FDE su pokrenuli  aktivnost izrade radio-farova za 6m opseg, a nakon toga i jedan far za 2m. Prvi dogovori su obavljeni u martu. Dogovoreno je da E73DPR izgradi potreban broj mikrokontrolerskih automata, a da RF hardver rješava svaki klub za sebe.

Dok je trajala gradnja automata od RAK-a je stiglo pozitivno rješenje za upotrebu E73SIX i E79SIX za 6m farove i E79ZDO za 2m far. Automati za 6m farove su završeni  početkom aprila, a testni rad farova je krenuo sredinom aprila.
Evo još malo tehničkih detalja. E73SIX, frekvencija 50.424 MHz, lokator JN92ER (trenutno lociran u Klubu), a stalna lokacija, uskoro, će biti klupski objekat na planini Leotar. Za predajnik je upotrebljena modifikovana Motorola MaxTrac (low band 42-50MHz). Snaga predajnika 25W. U toku je gradnja ukrštenog dipola, far tenutno radi na 6 el. yagi pozicionirana prema NW. Far E79SIX, frekvencija 50.410  MHz, lokator JN94AR, lokacija Denkovača. Predajnik je 10W samogradnja, antena je 5  el. yagi pozicionirana prema NW.
Oba radio-fara bi trebla biti od velike pomoći svim aktivnim stanicama koje gravitiraju njihovim lokacijama, jer će pravovremeno pružati informacije o trenutnim ES otvaranjima sa ovih pozicija.
Inače, Skupština Saveza radio-amatera Republike Srpske je još prije 5 godina donijela odluku da se krene u izgradnju mreže radio-farova na 50 i 144 MHz, ovo je početak realizacije tog projekta i nadamo se da će se uskoro steći uslovi da se mreža proširi i na druge regije.

DL8LAQ 50409 E79SIX JO43XU:ES:JN94AR 599/bcn 1625z 2017-May-18
OZ1DJJ 50409 E79SIX/B :es: 1536z 2017-May-18
F8GGD 50411 E79SIX/B jn94ar:es: 1519z 2017-May-04