amblemsrrs80Savez radio-amatera Republike Srpske (SRRS), sa sjedištem u Trebinju, u proteklim danima aktivirao je svoju radio-mrežu za opasnost (RMZO) na čitavoj teritorijji RS i tako stavio sve svoje tehničke kapacitete za potrebe organa civilne zaštite i građana za slučaj većeg prekida telefonskih veza između regija Srpske. Pored ovih aktivnosti radio-amateri članovi Saveza u stalnoj su koordinaciji sa organima civilne zaštite u ugroženim područjima, a uzeli su i aktivnog učešća na terenu u akcijama obavještavanja, raščišćavanja i dopremanja pomoći u opštinama: Zvornik, Prijedor, Banja Luka, Gradiška, Doboj i Novi Grad rame uz rame sa jedinicama vatrogasaca, CZ i Crvenog krsta.

Frekvencije amaterskih repetitora u Banja Luci i Prijedoru ustupljene su na korištenje pripadnicima civilne zaštite na terenu u akcijama spašavanja i organizacije pomoći i aktivno se koriste.

Kancelarija Saveza u Trebinju u protekla dva dana neprestano prima pozive za pomoć direktno ugroženim ljudima i potrebe za evakuaciju većinom u opštini Šamac. Ove poruke se preko Operativnog Centra Grada - 121 u Trebinju prosljeđuju Centru republičke uprave CZ u Banja Luci. U slučaju potpunog prekida telefonskih veza ove poruke prosljeđivaće se putem radio-mreže za opasnost SRRS koja ostaje aktivna dok postoji potreba.

 

Informacija: Kancelarija SRRS