U sklopu redovnih godišnjih aktivnosti Saveza na stalnom opremanju klubova radio-tehnikom novije generacije, u mjesecu jula ove godine Savez je realizovao nabavku dva antenska analizatora tipa RigExpert AA-230 Zoom i jednog analizatora RigExpert AA-600 za potrebe svojih klubova i članova. Vrijednost nabavljene opreme je 3.894,93 КМ.

Uz ranije nabavljene analizatore MFJ-259B sada je preko najaktivnijih klubova na raspolaganju 6 antenskih analizatora, koji će u velikoj mjeri biti od pomoći klubovima i članovima Saveza prilikom gradnji i podešavanja novih antena, kao i održavanja postojećih antena i antenskih sistema.
U toku je realizacija nabavke novih dupleksera i antena za repetitorsku mrežu, čime će u najvećoj mjeri biti završeno obnavljanje postojeće repetitorske mreže Saveza.
Nabavku ove opreme, kao i sve prethodne, a nadamo se i buduće, ne bi bilo moguće realizovati bez značajne finasijske podrške koju Savez ima od Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, kojima se još jednom zahvaljujemo na razumjevanju, podršci  i pomoći.
Informacija: Jovica Knežević, E73JO, Sekretar SRRS