XXIII redovna i izborna  sjednica Skupštine Saveza je zakazana za 25.06.2022. godine u Palama u prostorijama Crvenog krsta Republike Srpske sa početkom u 12 časova. Radni materijali za sjednicu su poslati na e-mail adrese klubova i članova skupštinskih komisija, a moguće ih je preuzeti i u Downloads sekciji sajta.