Radio-amaterski pokret ostao je bez jednog od najstarijih članova. Dana 03. avgusta 2019. godine  u 91. godini života preminuo je Vladan Đurić - Matori, 4O6C, do 1998. godine pozatiji kao YU4CD. Matori je bio jedan od doajena radio-amaterskog pokreta u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji. Dugi niz godina Matori je učestvovao u radu Savezu radio-amatera Bosne i Hercegovine. U njegovom radio-amaterskom radu glavna preokupacija su mu bili repetitori i UKT tehnika. Veliki doprinos dao je u uspostavljanju UKT repetitorske mreže na području Boke Kotorske nakon razornog zemljotresa 1979. godine i od tada je ostao vezan za ovo podneblje i prijatelje koje je tamo stekao.
Takođe, njegov značajan doprinos je bila izgradnja repetitorske mreže SRABiH tokom 70-tih godina prošlog vijeka , a sam je posebno bio ponosan na njegovo lično učešće i uspješno odrađen zadatak na organizovanju UKT radio-mreže za potrebe organizovanja ZOI84. Za sve te uspjehe u radio-amaterskom radu Matori je više puta nagrađen od strane SRABiH i SRJ. Iz Sarajeva je izbjegao 1992. godine da bi se ubrzo nastanio u Meljinama u Herceg Novom, gdje je ostao do kraja života.
Svi koji su ga poznavali sjećaju ga se kao veselog i uvijek spremnog na šalu, ali i veoma ozbiljnog kada je bilo potrebno odraditi neki posao ili prihvaćenu obavezu. Bio je veoma dobar i iskusan konstruktor i mnogi su od njega učili i sticali nova iskustva i znanje.
U ime članova i prijatelja iz Saveza radio-amatera Republike Srpske želimo mu vječni mir i počinak uz poslednje 73.
Vječna mu slava i hvala!