Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

amblemsrrs80

Logovi pristigli do 15. septembra 2019 / 23:59h MEZ

Kategorija A - više op:

E73ECT, E73JHI, YT0B, YU1AXY, HG6Z, E74BYZ, S50C, LZ2T, LZ6R, LZ0C, YT1WV, E7TT, 9A0V, YT4B, S59DEM, YU1CQ, YU73BFG, YT5W, E74EBL i 9A1N
 
Kategorija B - jedan op:
E71W, YU1MI, YU4PMS, LZ2ZY, YT4ZZ, YO5OHY, S51WC, YU2KU, YU4PTL, LZ1JH, YU7C, S57WW, Z35U, YT7ADY, LZ5D, YT7E, YU4ZZ, S57M i YU1ES

Kategorija E - jedan op. samo FM E7: nema prijavljenih učesnika
 

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Poslednje registrovani

 • zoxbl
 • Kovač
 • Miha
 • davidovic
 • e73emo

Statistika sajta

Posetioci
184
Članci
349
Broj pregleda članaka
2215770

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150

Rotator mapa

wwmap
Kreirajte  mapu usmjerenja
KT antene za svoj UL

logo e73dpr


e73jhi logo 150

amblemsrrs80Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje,  nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH).

Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske.

Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Nakon višegodišnjih problema od 2006. godine Kancelarija Saveza je preseljena  u Trebinje, od kada nesmetano i svakodnevno funkcioniše.

Jedan od glavnih dugoročnih zadataka i ciljeva Saveza je da članovi Saveza budu adekvatno predstavljeni i zastupljeni u Međunarodnoj uniji radioamatera - IARU, jer im je to pravo uskraćeno od 1993. godine uzurpacijom od strane Asocijacije radioamatera u BiH iz Sarajeva.

Do kraja 2006. godine Savez se finasirao sredstvima od članarine , kotizacija i donacija, što je bilo dovoljno tek toliko da se podmire osnove potrebe da Savez funkcioniše. Od 2007. godine Savez je uvršten na grant Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, čime su stvoreni uslovi da se planirane aktivnosti realizuju u najvećoj mjeri,a od 2011. godine Savez je dobio status organizacije od posebnog javnog značaja za Republiku Srpsku.

U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje  ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio oko 50.000 KM sredstava  namjenjenih za pomoć klubovima  (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

Savez raspolaže sa mrežom od 6 VHF magistralnih repetitora, čija je modernizacija u toku, a takođe se aktivno radi i na proširenju mreže.

Savez radio-amatera Republike Srpske je organizator dva radio-amaterska takmičenja, HF  i VHF KUPA SRRS, koja imaju  regionalno-međunarodni karakter.

forum

kontakt

Poslednje na forumu

 • Nema diskusija za prikaz

Propagacije

 

SOLAR ACTIVITY
Solar X-rays

Geomagnetic Field


DX ROBOT
VHF Aurora

144 MHz E-Skip

MS activity

MUF & Es activity

 

Meteoinfo

Oblačnost - animacija


Grmljavina - animacija


progmeteomap
Prognostičke karte - link

 

Downloads stablo