Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 90 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E73RB
 • E73NYX
 • E78DM
 • E73BJB
 • E77EH

Statistika sajta

Posetioci
200
Članci
443
Broj pregleda članaka
3222949

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo
 
Mapa VHF / UHF  repetitora SRRS

Mrežu VHF i UHF  radio-amaterskih repetitora na teritoriji Republike Srpske čini 7 magsitralnih VHF repetitora u nadležnosti Saveza,  3 lokalna VHF repetitora i jedan lokalni UHF repetitor u nadležnosti klubova.
Brigu o magistralnoj VHF mreži vodi  Upravni odbor Saveza u saradnji sa odgvornim operatorima i klubovima, dok o lokalnim repetitorima brigu vode klubovi, vlasnici repetitora.
Svi repetitori su uredno registrovani kod Regulatorne agencije za komunikacije BiH.

 
rpt mapa srrs 800
 
  O s n o v n i   g e o g r a f s k i    p o d a c i
Status   Kanal   Znak   Ime kote   m.asl   UL   Mjesto   Primarna zona servisa
Yes   R2 / RV52   E79VTB   Leotar   1228   JN92ER   Trebinje   Regija Istočne Hercegovine
Yes       RV46   E79VHP   V.Žep   1537   JN94MB   Han Pijesak   Regija Podrinja
Yes RV47   E79VBN   Majvevica
  Udrigovo
  533   JN94GJ   Bijeljina   Regija Semberije
Yes   R5 / RV58   E79VFO   Kmur   1508   JN93IL   Foča   Regija Stare Hercegovine
Yes   R5 / RV58   E79VBL   Kozara   955   JN84LX   Banja Luka   Regija Krajine
Yes   R6 / RV60   E79VDO   Trebava   567   JN94BS   Doboj   Regija Doboja
Yes   R7 / RV62   E79VIS   Trebević   1600   JN93FT   I.Sarajevo   Romanijsko-Sarajevska
               
Yes   R0 / RV48   E79WTB   Hum   401   JN92DQ   Trebinje   Trebinje, Popovo polje
Yes   R0 / RV48   E79WBL   Ponir   500   JN84OR   Banja Luka   Banja Luka
Yes  RV46   E79WPD   Vatrogasni
  stub
  150   JN84IX   Prijedor   Prijedor
 
  O s n o v n i     t e h n i č k i     p o d a c i
  Kanal   Znak   MHz
  SQL
   tip
  Marka   Model   Pout   Duplexer   Antena   dBd   ID tip
  R2/RV52   E79VTB   145.650  CSQ  Motorola   2 x GM360
  25W IK-Telecom DPRE4-6L Procom CXL2-3C/s   3.15
  voice/cw
  RV46   E79VHP   145.575  CSQ  Motorola   MTR2000   15W Wacom WP-637 Procom CXL2-3C/s
  3.15
  voice/cw
  RV47
  E79VBN   145.5785  CSQ  Motorola   2xGM300   25W nema  2 x vert. dipol
  0   voice/cw
  R5/RV58   E79VFO   145.725  CSQ  Motorola   MSF-5000
  25W Wacom WP-637 Procom CXL2-3C/s
  3.15   voice/cw
  R5/RV58   E79VBL   145.725  CSQ  Motorola   R100   25W IK-Telecom DPRE4-6L   voice/cw
  R6/RV60   E79VDO   145.750  CSQ  Storno   CQF-612   25W Wacom WP-637 UW-300a   6   voice/cw
  R7/RV62   E79VIS   145.775  CSQ  VHF Eng.  RPT144   10W Wacom WP-637 Procom CXL2-3C/s  3.15   voice/cw
  R0/RV48   E79WTB   145.600   CSQ  Motorola   GM350/M110
  4W Wacom WP-637 Sirtel SA-202A
  6   voice/cw
  R0/RV48   E79WBL   145.600   CSQ  VHF Eng.   RPT144   5W Wacom WP-637  Hi-Gain V2R
  3   cw
  RV46   E79WPD   145.575
  CSQ
 Motorola  2xGM350   5W Wacom WP-637  Hi-Gain V2R   3  nema