Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

amblemsrrs80
 
Logovi pristigli do 09.09.2018. do 23:59h

Kategorija A: 9A1N, E7C, E73JHI, LZ6R, YT0B, YU1BPA, YU1VG, YU7W, HG6Z, 9A1KDE, LZ7J, YT0WFF, YU5RY, E73DPR, YT4B, 9A0V, LZ0C, E74EBL, S59R, E74BYZ
 
Kategorija B: 9A2KO, E71W, LZ2ZY, LZ4PA, YO5OHY, YT1WP, YT2T, YT3N, YT5DEY, YU1IS, YU1LG, YU1MS, YU1ZZ, YU3FCM, YU/4O4A, YU4GUV, YU5PD, YU5W, YU7C, LZ1JH, E78ZX, 9A9R, E71E, LZ2WE, Z32KF, 9A/HA7MB, YU1ES, S57WW, S57M, YU4ZZ, YT4ZZ

Kategorija E:

Chek logs: E70T, YU1EM (log primljen nako isteka roka)

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Poslednje registrovani

 • e77cfg
 • Baofenguv5r
 • policefurbelows
 • sasagrbic
 • E78ZX

Statistika sajta

Posetioci
172
Članci
314
Broj pregleda članaka
1997317

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150

Rotator mapa

wwmap
Kreirajte  mapu usmjerenja
KT antene za svoj UL

logo e73dpr


e73jhi logo 150

amblemsrrs80            Rukovodstvo Saveza radio-amatera Republike Srpske

 Izborni mandat 2014. - 2018. godina

  Predsjednik Skupštine Saveza
 Dr. Slobodan Prtilo, E73DR
  Potpredsjednik Skupštine Saveza  Vlado Lesjak, E70T
  Sekretar
 Srđan Vučinić,  E78CB

  Upravni odbor
  Predsjednik  Darko Bosančić, E73AI
  Član  Slobodan Ševo, E77O
  Član  Mladen Elčić, E73RO
  Član  Milenko Matović, E73X
  Član  Veljo Vuković, E73VV (od 28.5.2016.)
  Član  Stojan Azarić, E73AS
  Član  Rade Jungić, E77W (od 28.5.2016.)

 Nadzorni odbor
  Predsjednik  Zdravko Kurtović, E77AR
  Član  Goran Stojanović, E73PY
  Član  Jovica Knežević, E73JO

 Disciplinska komisija
  Predsjednik  Ljubivoj Bajić, E73RB
  Članovi  Igor Vukašinović, E73E
  Članovi  Zoran Petrić, E73RS
 
 
 
 
forum

kontakt

Poslednje na forumu

 • Nema diskusija za prikaz

Propagacije

 

SOLAR ACTIVITY
Solar X-rays

Geomagnetic Field


DX ROBOT
VHF Aurora

144 MHz E-Skip

MS activity

MUF & Es activity

 

Meteoinfo

Oblačnost - animacija


Grmljavina - animacija


progmeteomap
Prognostičke karte - link

 

Downloads stablo