Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 88 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E73RB
 • E73NYX
 • E78DM
 • E73BJB
 • E77EH

Statistika sajta

Posetioci
200
Članci
443
Broj pregleda članaka
3222942

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

Dana 22.04.2024. na adresu radio kluba „TRB“, stigao je duplexer koji je kupljen od strane Saveza a za potrebe repetitora RV-47 na Udrigovu. Isti dan ekipa iz radio kluba „TRB“ u sastavu: Mladen E73G, Jovica E73PJ i Dejan E70AD izlazi na lokaciju i postavljaju duplexer na repetitor. Postavljanjem duplexera poboljšan je rad repetitora i otklonjena mogućnost emitovanja smetnji od strane repetitora. Trenutno je u toku izbor i testiranje antena kao i pozicija iste na stubu, kako bi iskorištenost repetitora bila maksimalna. Repetitor pokriva podrucje Semberije, Majevice, Posavine kao i dobar dio Srbije i Hrvatske.

Opširnije: Stigao duplekser za...

Od nedelje 26.03.2023. mreža magistralnih repetitora SRRS „bogatija“ je za još jedan VHF repetitor. Nakon što je od RAK-a stigla dozvola, ekipa Radio kluba „TRB“ iz Bijeljine u sastavu: Mladen E77MG, Saša E77LS, Dejan E70AD, Jovica E73PJ i Mile, na planini Majevici, lokacija Udrigovo, postavila je i pustila u rad VHF repetitor RV-47. Repetitor radi na frekvenciji 145.5875 sa pomakom -600 kHz i pokriva područje Semberije, Posavine, Majevice i jednog dijela Srbije i Hrvatske.

Opširnije: Novi VHF magistralni...

Od večernjih časova 15.3.2023.g. magistralni repetitor R6 Trebava kod Doboja nije u funkciji. Razlog prestanka rada nije poznat. Očekuje se da ekipa Radio kluba "Doboj" u jutarnjim časovima 16.3.2023.g. izađe na lokaciju i utvrdi činjenično stanje.

Savez radio-amatera Republike Srpske je u skladu sa zaključcima usvojenim na XXII Skupštini registrovao DMR ID i isti prijavio na BrandMeister mrežu. Pozivnom znaku SRRS E70SRS dodijeljen je DMR ID 2180325 koji će se koristiti i kao govorna grupa TG2180325 (govorna grupa Saveza radio-amatera Republike Srpske). Ovim putem informišemo sve članove SRRS da u svoje uređaje programiraju ovu govornu grupu, a vlasnike DMR repetitora da podese TG2180325 kao statičku TG preko koje ćemo uvezati postojeće i sve buduće repetitore na teritoriji Republike Srpske.

U skladu s planom opremanja Saveza potrebnom opremom UO Saveza je donio odluku i izvršio nabavku dva dupleksera za opseg 145 MHz koji su namijenjeni za zamjenu dotrajalih postojećih na lokacijama R6 Trebava i R7 Trebević. Nabavljeni su duplekseri DPRH4-6-2m  firme IK-Telecom  koji su pokazali kao vrlo kvalitetni i uspješni na lokacijama gdje su do sada postavljani u RS. U sklopu ove nabavke je kupljena i  nova PROCOM antena za R6, isporuka se očekuje veoma skoro,  nakon čega će uslijediti montaža nove opreme na navedenim lokacijama. Za nabavku navedene opreme Savez je izdvojio 6159,40KM.

Opširnije: Novi duplekseri za...

Dana 5.11.2017.g. u večernjim satima došlo je do potpunog otkaza rada magistralnog repetitora R6  Doboj. Već sutradan u jutarnjim satima Zlatko E74WAT je demontirao postojeći repetitor (sastavljen od dvije Motorola GM300) i uključio rezervni Storno, te pokvareni dopremio u svoju radionicu i isti ekspresno popravio. Problem je bio u razlemljenom  izlaznom stepenu radi  pregrijavanja. Repetitor je 7.11.2017.g. vraćen na lokaciju i pušten u rad.

Opširnije: Magistralni repetitor...

Na magistralnom repetitoru R6 - Trebava (Doboj) je otežan rad zbog smetnje koja repetitor drži konstatno u predaji, a mogu proći samo jaki signali. Ekipa za održavanje iz RK "Doboj" će izaći na lokaciju da pokuša rješiti problem čim to dozvole meteo uslovi, jer trenutno snijeg otežava pristup lokaciji.
Magistralni repetitor RV46 na Velikom Žepu je ponovo u funkciji nakon što je oprema prestala sa funkcionisanjem prije par mjeseci. Zbog stalnih problema sa postojećom opremo na ovom repetitoru, a zbog višestruko otežanih uslova servisnog održavanja na ovoj koti, Upravni odbor Saveza je donio odluku da se izvrši nabavka repetitora novije generacije, koji će obezbjediti stabilniji rad i manju potrebu za obilaskom.

Opširnije: Nova oprem na magistralnom...