Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 140 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E73RB
 • E73NYX
 • E78DM
 • E73BJB
 • E77EH

Statistika sajta

Posetioci
200
Članci
441
Broj pregleda članaka
3185303

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

Dana 18.3.2016. ekipa Radio kluba "Doboj" u sastavu Zlatko-E74WAT, Dragan-E73DT i Zdravko-E77AR je na lokaciji R6 Trebava-Doboj izvršila zamjenu antena za repetitor.

UV300 antena koja je u prošloj oluji polomljena je reparirana, napravljen je novi nosač za antenu i antena je postavljena na oko 8 metara veću  visinu. Prilikom postavljanja zamijenjen je i dotrajali koaskijalni kabal. Kabal je pozajmio E74WAT i biće potrebno u dogledno vrijeme vratiti ga vlasniku.

Opširnije: Završen remont antene na...

towerant
Magistralni repetitor R6 Trebava (Doboj) je ponovo u funkciji. Umjesto polomljene UV300 antene postavljena je jedna 5/8 lambda GP antena. Zona servisa nije ni blizu kao što je bila, ali u lokalnom saobraćaju zadovoljava. Postojeću UV300 antenu moguće je reparirati i uveliko se radi na tome. O vremenu vraćanja stare antene bićete blagovremeno obaviješteni.

 

Informacija: Zdravko, E77AR    

Obavještavamo  radioamatere  koji  koriste  magistralni repetitor E79VDO, R6-Doboj,  da je došlo do havarije  na  anteni repetitora.  Antena je demontirana dana 8.3.2016.g. i biće pokušana  reparacija.  Ukoliko  reparacije  ne  uspije  biće potrebno nabaviti novu antenu. Odavno je tražena i zamjena koaksijalnog kabla pa se nadamo da će se i to  uskoro desiti.

Opširnije: Magistralni repetitor...

towerant
U petak 20. novembra ekipa u sastavu Mirko, E78DAK, Vlatko, E78BVP i Goran, E73RUB je ponovo postavila magistralni repetitor E79VHP na Velikom Žepu. kao što je već pisano repetitor sada radi na novoj frekvenciji, na kanalu RV46 (145.575MHz, ex. S23). Na servisu je repetitor prepodešen, otklonjeni su manji problemčići i izvršena je ugradnja govorne identifikacije, čime je je kompletna magistralna mreža repetitora Saveza opremljena govornom ID.

Prema prvim testovima repetitor na novom kanalu radi solidno, ali će na proljeće trebati servisirati antenski sistem, jer je uočen problem na nosaču antene.

Informacija: Kancelarija SRRS      

towerant
Zbog velikih problema u preklapanju zone servisa magistralnog repetitora R2-Veliki Žep i R2-Kopaonik, a imajući u vidu da je R2- Veliki Žep postao veoma značajan za radio-amatere Podrinja, Posavine, Sarajevsko-Romanijske regije i šire, UO je odlučio da se za ovaj repetitor od RAK-a traži dozvola za kanal RV46 (bivši simpleks S23), jer je prelazak na bilo koji drugi magistralni kanal bio nemoguć zbog postojećih repetitora u BiH i okruženju. Procedura izdavanja nove dozvole od strane RAK-a je trajala veoma dugo, ali ipak je završena, čime su stvorenu uslovi za tehnički dio poslova promjene kanala.

S obzirom da na kanalu RV46 do sada nema aktivnih repetitora u okruženju za očekivati je da će ubuduće rad repetitora biti mnogo stabilniji i bez ometanja.

Repetitor je uz angažovanje Igora, E73E i članova RK "Starina Novak" iz Pala demontiran i dopremljen u Radio klub "Trebinje" na servisiranje. U narednih nekoliko dana biće odrađen servis opreme, podešavanje na novi radni kanal i izvršena dogradnja govorne identifikacije.  Plan je da se oprema u najkraćem roku, prije prvog snijega, vrati na Veliki Žep i ponovo uspostavi rad repetitora na novom kanalu.

Informacija: kancelarija SRRS      

towerant
Nakon servisiranja opreme magistralni repetitor E79VIS R7 Trebević je ponovo u funkciji. Servis je iskorišćen da se i na ovaj repetitor ugradi govorna identifikacija.

Informacija: Kancelarija SRRS    

towerantEkipa  RK "Kmur" iz Foče je prije desetak dana izvršila zamjenu antene na magistralnom repetitoru R5-Kmur. Postavljena je nova Procom CXL2-3C/s i zona servisa repetitora se nakon te intervencije značajno poboljšala.

Od nedavno repetitor R7-Trebević je van funkcije. Ekipa EK "Starina Novak" iz Pala je izašla na teren i ustanovila kvar na ispravljaču. Uređaj je demontiran i u toku je servisiranje.

Na adresu Saveza je stiglo pismena žalba od sterane RK "Elektron" iz Šabca. Kako je navedeno u žalbi,  sa područja Bijeljine je prije nekoliko dana stavljen u funkciju lokalni repetitor R0, koji sada pravi velike probleme postojećem lokalnom šabačkom R0. Savez nema nikakve informacije o postavljanju R0 u Bijeljini, a kako navedeno lice koje je navodno postavilo taj repetitor nije član Saveza, žalba je proslijeđena Regulatorsnoj agenciji za komunikacije BiH.  

Informacija: Kancelarija SRRS    

sumVeć duže vrijeme u Doboju, ali i drugim gradovima prisutan je problem ometanja prijema repetitorskog kanala R6 signalom nosioca tona kanala S6 kablovke televizije Elta-kabel.  Ovaj problem koji muči dobojske radio-amatere je prijavljen nadležnoj službi za monitoring Regulatorne agencije za komunikacije BiH, ali nakon prvog obilaska i monitoringa RAK je ustanovio da prema mjerenjima koja su izvršili nema štetnih i nedozvoljenih zračenja.
Ali, kako je problem bio evidentan i za radio-amatere veoma štetan, ponovo je uložena žalba, tako da je nakon toga odlučeno da se 12. septembra  u Doboju zajedno nađu predstavnici "Elta-kabela", RAK-a i Saveza, tj. RK "Doboj".
Nakon što je prezentovan problem , izvršena uživo demonstracija istog, iz "Elta-kabela" je dato obećanje da će ovaj kanal krajem oktobra biti ukinut na teritoriji cijele Republike Srpske, a od strane nadležnih iz RAK-a je rečeno da će i oni predložiti da RAK zvanično predloži svim drugim kablovskim emiterima u BiH  da ukinu emitovanje na  catv kanalu S6, da bi se  ovaj problem rješio u cijeloj BiH.
Sada nam predstoji da čekamo kraj oktobra i da  vidimo da li su svi od riječi.

Informacija: Zdravko, E77AR    

towerantU petak 11. oktobra ekipa Radio kluba "Kmur" iz Foče,  E73GNO, je stavila ponovo u funkciju magistralni repetitor R5, E79VFO, na planini Kmur. Ovaj magistralni repetitor  je dugo vremena bio van funkcije zbog velikog oštećenja i kvara na postojećoj opremi.  Savez je za ovaj repetitor obezbjedio zamjensku opremu, repetitor Motorola MSF-5000, duplekser Sinclair  Q2330E i 3dBd antenu Procom CXL/2-3c.
Zbog vremenskih neprilika koje su u vrijeme montaže opreme vladale na lokaciji repetitora, ekipa nije bila u mogućnosti da montira novu antenu, tako da je repetitor stavljen u funkciju sa starom antenom, koja nema najbolje karakteristike. Čim  dozvole vremenske prilike, ekipa će ponov izaći na lokaciju i izvršiti montažu nove antene.
Priprema repetitora, ugradnja govorne identifikacije, podešavanje dupleksera i testiranje kompletne opreme izvršeno je u radionici Radio kluba "Trebinje", E73DPR.

Informacija: Kancelarija SRRS    

towerantNakon višegodišnje pauze u četvrtak 29. avgusta članovi Radio kluba "Starina Novak" iz Pala  Željko - e73zz, Bata - e73bp, Nikola - e73nik, Danilo - e73rtv i Igor - e73e ponovo su stavili u funkciju magistralni repetitor R7 - E79VIS na Trebeviću.  U prethodnom vremenu ovaj repetitor je bio van funkcije ponajviše zbog problema smještanja opreme u neki od RR objekata na Trebeviću i konačno zahvaljujući razumjevanju rukovodstva Pošta Srpske, Savez je dobio smještaj u kontejneru Pošta Srpske na Trebeviću, a što je još važnije bez ikakve naknade, tj. kao pomoć Savezu od strane ovog preduzeća.
Lokacija je veoma dobra i očekivati je da će ovaj repetitor dati svoj značaj za aktivnost radio-amatera koji gravitiraju ovoj regiji.