Back To Top

 • O Savezu

  Savez radio-amatera Republike Srpske je osnovan 1993. godine kao izraz želje , volje i potrebe radio-amatera iz Republike Srpske da nastave svoje organizovano radio-amatersko djelovanje, nakon što je prestao da postoji dotadašnji Savez radio-amatera Bosne i Hercegovine (SRABiH). Savez radio-amatera Republike Srpske je pravni naslijednik rasformiranog Saveza radio-amatera Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske. Savez je upisan u registar kod Osnovnog suda u Trebinju, kao udruženje građana , u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

 • Ciljevi Saveza

  Savez radio-amatera Republike Srpske formiran je sa cilјem objedinjavanja aktivnosti svih amaterskih radio-klubova i samostalnih članova, radio-operatora, koji egzistiraju na teritoriji Republike Srpske, kao i predstavlјanje radio amatera Republike Srpske u okviru Međunarodne unije radio-amatera. ..

 • Zadaci Saveza

  Savez ima zadatke da : - Vršiti koordinaciju rada svih članova Saveza na teritoriji Republike Srpske. - Vršiti koordinaciju saradnje svih članova Saveza sa drugim organizacijama radio-amatera u BiH. - Vršiti koordinaciju saradnje članova Saveza s nacionalnim Savezima drugih zemalјa i članovima tih Saveza. - Zastupati interese radio-amatera Republike Srpske u širim asocijacijama, kao i organima i organizacijama na nivou Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. - Organizovati i koordinirati sve aktivnosti i poslove od interesa za radio-amatere Republike Srpske, za koje se ukaže potreba. - Razvijati saradnju sa srodnim organizacijama i organima na području istraživanja i eksperimentisanja u oblastima radio-tehnike, elektronike, telekomunikacija i informatike.

 • Unapređenje radio-amaterizma u RS

  U redovnim aktivnostima Saveza priorite imaju aktivnosti usmjerene na stavranje što boljih uslova za rad aktivnih klubova i reaktiviranje ugašenih klubova. Unazad nekoliko godina Savez je izdvojio preko 50.000 KM sredstava namjenjenih za pomoć klubovima (nabavka radio-stanica, agregata, mjerne opreme, antena, troškovi preregistracije klubova...).

 • Organizacija od posebnog javnog interesa

  Savez je odlukom Vlade Republike Srpske 2011. godine dobio status organizacije od posebnog javnog interesa za Republiku Srpsku.

Savez radio-amatera Republike Srpske

Amateur Radio Union Of Republic Of Srpska

Prijavljivanje

Registrovani korisnici imaju privilegije da vide određene dijelove sajta i ostavljaju komentare na članke i forumu. Članovi SRRS se nakon registracije trebaju javiti administratoru sajta da bi dobili privilegiju člana.

Molimo Vas da prilikom registracije za korisničko ime koristite pozivni znak, a ukoliko nemate pozivni znak i želite koristiti korisničko ime po svom izboru obavezni ste ostaviti vlastito ime i prezime u formi prilikom registracije. Ukoliko ovo ne bude ispoštovano takva registracija će biti brisana iz registra. HVALA!

Ko je "ON-LINE"

Ko je na mreži: 131 gostiju i nema prijavljenih članova

Poslednje registrovani

 • E73RB
 • E73NYX
 • E78DM
 • E73BJB
 • E77EH

Statistika sajta

Posetioci
200
Članci
443
Broj pregleda članaka
3211501

FORUM

SRRS mapa repetitora

srrsmaparpt2010 150
logo e73dpr


e73jhi logo 150
 
e73fde
 
BGJ Logo

towerantNakon višegodišnje pauze u četvrtak 29. avgusta članovi Radio kluba "Starina Novak" iz Pala  Željko - e73zz, Bata - e73bp, Nikola - e73nik, Danilo - e73rtv i Igor - e73e ponovo su stavili u funkciju magistralni repetitor R7 - E79VIS na Trebeviću.  U prethodnom vremenu ovaj repetitor je bio van funkcije ponajviše zbog problema smještanja opreme u neki od RR objekata na Trebeviću i konačno zahvaljujući razumjevanju rukovodstva Pošta Srpske, Savez je dobio smještaj u kontejneru Pošta Srpske na Trebeviću, a što je još važnije bez ikakve naknade, tj. kao pomoć Savezu od strane ovog preduzeća.
Lokacija je veoma dobra i očekivati je da će ovaj repetitor dati svoj značaj za aktivnost radio-amatera koji gravitiraju ovoj regiji.

towerantObvještavamo korisnike repetitora R2 Žep da je do prekida rada ovog repetitora došlo usled kvara izazvanog strujnim udarom na objektu. Repetitor je nedavno demontiran i trenutno se nalazi na servisiranju u R.K."Trebinje". Kvar na opremi je otklonjen. Zbog postojanja određenih problema sa upotrebom kanala R2, preklapanje sa R2 Kopaonik i R2 Osijek, od RAK-a je zatražena dodjela novog kanala da bi se ovaj problem prevazišao. Sada se čeka na odgovor iz RAK-a. Ukoliko do 20. juna ne stigne odgovor repetitor će biti montiran i nastaviće rad na postojećem kanalu R2

Informacija:Kancelarija SRRS    

towerantOd prije nekoliko dana magistralni repetitor R6- E79VDO Trebava, Doboj otežano funkcioniše. Problem je najvjerovatnije poskledica dugotrajnih kiša i vlage tj. ulijevanja vode u antenski sistem. Ekipa RK "Doboj"  će nastojati da u što skorije vrijeme izađe na lokaciju R6 da bi otklonili kvar.

Informacija: Zdravko E77AR    

Nakon višegodišnjeg planiranja da se na koti Veliki Žep aktivira mgistralni repetitor za regiju  Podrinja, nakon mnogo peripetija oko dobijanja dozvole za smještaj opreme na V.Žepu, konačno  u četvrtak 10. novembra 2011. godine ekipa Radio kluba "Doboj" u sastavu Zdravko - E77AR Bapsi - E77C, Mladen - E78MT i Tešo - E73MTL iz Lopara, montirala je i stavila u pogon magistralni VHF repetitor R2 - E79VHP na Velikom Žepu, kota 1537 m.n.m , 6.5 km jugoistočno od Han Pijeska.
Savez je za ovaj repetitor obezbjedio sledeću opremu: repetitor Motorola MSF5000, duplexer Wacom WP-637, antena Procom CXL2-3C/s pojačanja 3dBd i radijalnog dijagrama zračenja, koaksijalni kabal H500 i pocinčana konzola 2" 6m visine.
Prvi testovi su pokazali veoma dobru zonu sevisa repetitora, ali tek nakon desetak dana , nakon što se veći broj stanica oglasi preko njega i pošalje nam svoja lična zapažanja , možemo stvoriti bolju i precizniju sliku o zoni primarnog i sekudarnog servisa ovog repetitora. U tu svhu svoje komentare, samo ako ste registrovani korisnik sajta, možete postaviti u dodatku ovog priloga.
Ovom prilikom želimo da čestitamo ekipi koja je odradila posao montaže repetitora i nadajmo se da će oprema dobro i kvalitetno da nam služi.

Opširnije: Počeo sa radom repetitor...

Već duže vrijeme magistralni repetitor R2 Leotar bio je suočen sa problemom velikog ometanja od strane mnogobrojnih difuznih predajnika na RS Leotar. Iz tog razloga prvo je antena dislocirana sa 5. na 3. platformu antenskog stuba, čime je problem djelimično bio riješen, ali ne zadugo. Nakon toga antena je prije 3 godine dislocirana sa stuba na krov objekta RS Leotar, da bi se prije godinu dana ponovo počeli pojavljivati veliki problemi sa "upadom i čučanjem " difuznih signala po skoro cijelom 2m opsegu, a samim tim i po svim aktivnim komunikacionim repetitorima. Pošto je RAK teško pokrenuti da uradi ono što je dužan da uradi da bi difuzne korisnike doveo ured, ostalo nam je jedino da probamo da sa dislokacijom naše opreme  50-tak m od dosadašnje lokacije, gdje je bila antena R2, pokušamo riješiti ovaj problem.

Opširnije: Repetitor R2 Leotar...

 Ekipa Radio kluba "Kozara"  E73JHI iz Prijedora, koja brine o magistralnom repetitoru R5 Kozara je 3. jula izvršila servisiranje antenskog sistema na ovom repetitoru. U testni rad je stavljena Celwave antena 6dBd pojačanja, koja bi trebala da značajno poboljša zonu servisa R5.
Pozivamo sve korisnike R5 Kozara da daju ocjenu rada nove antene, tj. trenutne zone servisa u odnosu na prijašnje stanje, nakon čega će definitivno biti odlučeno da li će nova antena i ostati u funkciji.


Informacija: Zoran E73RS    

CXL2 3CZa potrebe poboljšanja servisa postojeće vhf magistralne repetitorske mreže Saveza i njeno proširenje još jednim magistralnim repetitorom na koti Veliki Žep, koji bi trebao uskoro da proradi, Savez je izvršio nabavku 4 komada antena marke Procom, model CXL2-3C/s, pojačanja 3dBd. Antene su robusne izvedbe i predviđene su za rad u surovim planinskim uslovima, čime bi na duže vrijeme trebao biti riješen problem antena na reptitorima R2-Žep, R7-Jahorina i R5-Kmur, dok će jedna antena biti u rezervi. Savez je za ovu investiciju izdvojio 4700KM.


Informacija: Kancelarija SRRS    towerantOd Nebojše E73BL, odgovornog operatora za magistralni repetitor R5v Kozara, stiglo je obavještenje da je ekipa Radio kluba "Prijedor" u četvrtak 9. decembra izašla na lokaciju repetitora R5 radi zamjene polomljene antene. Iako vremenske prilike nisu baš bile za rad na antenskom stubu, ekipa je uspješno završila zamjneu antene, koju je nevrijeme savilo na samu platformu stuba, što je bio razlog loše zone sevisa repetitora u zadnje vrijeme. Nova, reparirana antena, je postavljena i nadati se da će izdržati predstojeće zimske nedaće.

Informacija: Nebojša E73BL     

towerant
Obavještavamo korisnike magistralnog repetitora R6-Trebava, Doboj  da je  repetitor ponovo u funkciji. Do prekida rada repetitora je došlo zbog problema sa napajanjem iz el.mreže, uzrok ljudski faktor.

Info: Zdravko E77AR    

towerantObavještavamo korisnike repetitora R2-Leotar, Trebinje  da je nakon izvršenog servisa na repetitor, probnog rada od dva dana u radionici, repetitor R2-Leotar od danas opet u redovnoj funkciji.
Istovremeno obavještavamo korisnike repetitora R6-Trebava, Doboj da je ovaj repetitor od juče u kvaru, vjerovatno zbog problema sa napajanjem. Čim se ukaže prilika ekipa iz R.K "Doboj" će otići na lokaciju da riješi kvar.

Info: Zoran E73S